Verstandskies trekken en zorgverzekering

Aug 10, 2014

verstandskies-blogEen behoorlijk aantal mensen laten hun verstandskiezen trekken, noodzakelijk dan wel preventief. In welke mate dit vergoedt wordt door de zorgverzekering is als eerste afhankelijk van waar u de verstandskies laat trekken. Dit kunt u namelijk gewoon laten doen door uw eigen tandarts, maar dit kan ook gebeuren in het ziekenhuis bij de kaakchirurg.

Tandarts


Indien de verstandskies recht naar beneden groeit en de tandarts geen complicaties verwacht kan hij besluiten deze zelf te trekken. De tandarts valt niet in de basisverzekering van de zorgverzekering, maar u dient hier een aparte tandartsverzekering voor af te sluiten. Of de kosten van het trekken van de verstandskies dan ook vergoedt worden is afhankelijk van uw tandartsverzekering.

Ondanks dat u een tandartsverzekering heeft afgesloten kan het zijn dat er geen volledige vergoeding plaatsvind, dit kan bijvoorbeeld komen doordat u een dekking heeft van 100 euro, maar dit tegoed al verbruikt is. Daarnaast is het bij sommige verzekeraars het geval dat er standaard maar 75 of 80 procent vergoedt wordt van alle tandartskosten, of dat er alleen volledige vergoeding plaatsvind mits u kiest voor een tandarts waar afspraken mee gemaakt zijn.

Kaakchirug


Indien de tandarts complicaties verwacht of bijvoorbeeld niet de benodigde apparatuur heeft zal hij of zij uw doorverwijzen naar de kaakchirug. Een behandeling bij de kaakchirug valt wel binnen de basisverzekering van de zorgverzekering, deze wordt dan ook volledig vergoedt.

Wel dient u rekening te houden met het eigen risico van 360 euro. Alle basiszorg wordt vergoedt door de zorgverzekeraar, maar u heeft wel elk jaar een eigen risico. In 2014 bedraagt dit 360 euro. Dit betekend dat u de eerste 360 euro van de basiszorg in principe zelf betaald en dat de rest door de zorgverzekeraar volledig vergoedt wordt. Indien u het eigen risico nog niet verbruikt heeft dan zal u dan ook voor de ingreep een gedeelte ofwel het gehele eigen risico zelf moeten bekostigen, afhankelijk van de kosten van de ingreep.

https://www.polishwindow.com